STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VELKÉ PETROVICE 2020 – 2025

PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE VELKÉ PETROVICE 2020–2025

PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ