Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.04.2021

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková