VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Hlasování na voličský průkaz - o voličský průkaz žádá občan dle svého trvalého bydliště osobně, písemně (s ověřeným podpisem, který je osvobozen od správního poplatku), v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Písemné žádosti je třeba doručit do 28. 9. 2018, osobně lze požádat do 3. 10. 2018.

Voličské průkazy budou vydávány (a zasílány) od 20. 9. 2018.

Žádost o voličský průkaz viz. příloha.


Vyvěšeno: 25.07.2018

Sejmuto: 15.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková