Návrh rozpočtu obce Velké Petrovice na rok 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Předkládáme návrh rozpočtu obce na rok 2018.

příloha č. 1 - rozpis závazných ukazatelů.

Příloha č. 2 - plnění rozpočtu roku 2017

 

Občané mohou podávát připomínky a dotazy do 5.3.2018.


Vyvěšeno: 22.02.2018

Sejmuto: 15.03.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Ludmila Šolcová